Stefan Sadowski

Formy dekoracyjne, XIII Ogólnopolski Plener szklarski w Stroniu Śląskim, 1992, szkło ołowiowe, dwuwarstwowe, barwione w masie, wolno formowane, malachit, wys. 32 cm, 29 cm.

/

Szkło

Bio

Urodzony w Bliżynie w roku 1941. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej PWSSP, ukończył w pracowni profesora Stanisława Dawskiego w roku 1969. Był przekonany, że zostanie grafikiem, jednak jego kariera zawodowa i artystyczna na stałe związała się ze szkłem. Jeszcze podczas studiów, w roku 1968, zatrudniony został w ośrodku wzornictwa Huty Szkła Gospodarczego „Sudety” w Szczytnej, z którą związany był przez 40 lat, do roku 2008. W „Sudetach” początkowo projektował zestawy kolorowego szkła użytkowego, a od roku 1974, kiedy w Polanicy-Zdroju uruchomiono Zakład Szkła Artystycznego „Barbara”, do którego przeniesiono produkcję szkła sodowego, projektował formy oraz zdobiny na szkle kryształowym.
Przez cały okres aktywności zawodowej, równocześnie z projektowaniem przemysłowym uprawiał szkło artystyczne. Początkowo były to obiekty wytwarzane metodami hutniczymi, głównie w hucie w Szczytnej. Od roku 1986 prowadzi własną pracownię szkła „Glass Studio” w Polanicy-Zdroju. Tworzy w niej szkło topione w formach, stapiane w piecu, obrabia je na zimno piaskując, szlifując czy grawerując. Łączył szkło z innymi materiałami, na przykład z kamieniem.
Stefan Sadowski to jeden z najbardziej wszechstronnych projektantów i artystów szkła, płynnie poruszający się w każdej technice tej dziedziny, zarówno w przypadku projektowania dla potrzeb produkcji masowej, jak i tworząc szkło unikatowe. Przez ponad 50 lat pracy twórczej, doskonale poznał materiał. Technologia szkła nie ma dla niego tajemnic, dzięki czemu nie ogranicza go w procesie twórczym, co więcej, pozwala niezwykle świadomie kreować szklane rzeźby i obiekty. Dzięki temu także, udało mu się uniknąć pułapki, w którą wpada wielu twórców szkła. Nie uległ pokusie wysunięcia na pierwszy plan walorów estetycznych szkła, które często potrafią odsunąć na dalszy plan zamierzony przez artystę przekaz.
Swoje prace unikatowe prezentował na wielu prestiżowych konkursach w kraju i za granicą, między innymi w Liege, Coburgu, Kanazawie, Frauenau czy Filadelfii. Za projekty form przemysłowych zdobył liczne wyróżnienia, między innymi I nagrodę w konkursie na „Wzór Roku” na Międzynarodowych Targach Poznańskich.


O twórczości

Dwie spójne kompozycje abstrakcyjne ze szkła warstwowego, posadowione są na miękko modelowanej podstawie z malachitu. Przeciwwagą dla podstaw są ukośne formy szkła, które przebarwiają się wewnątrz transparentnymi żółcieniami, pomarańczem i czerwienią. Wzdłuż kolorowych diagonali piętrzą się pęcherzyki powietrza, które załamują światło i wprowadzają do rzeźb dynamikę. Wierzchołki są miękko modelowane, na powierzchni szkła pojawia się miejscowo matowienie, co dodatkowo urozmaica strukturę całości.

Bio

Born in Blizno in 1941. He studied at the Faculty of Painting, Graphic Art and Sculpture of the Academy of Fine Arts in Wrocław and graduated from the studio of Professor Stanisław Dawski in 1969. He was convinced that he would become a graphic designer, but his professional and artistic career was permanently connected with glass. While still a student, in 1968, he was employed in the design centre of the Sudety Glassworks in Szczytna, with which he worked for 40 years, until 2008. In the "Sudety" he initially designed sets of coloured utility glass and since 1974, when in Polanica-Zdrój the Barbara Artistic Glass Works was opened, to which the production of sodium glass was transferred, he designed forms and decorations on crystal glass.
Throughout the entire period of his professional activity, simultaneously with industrial design, he cultivated art glass. Initially, these were objects produced using metallurgical methods, mainly in the Szczytna Glassworks. Since 1986 he has run his own glass studio in Polanica-Zdrój. He creates glass melted in forms, fused in the furnace, cold-sanding, grinding or engraving. He combined glass with other materials, such as stone.
Stefan Sadowski is one of the most versatile glass designers and artists, smoothly moving in every technique of this field, both when designing for mass production and creating unique glass. For more than 50 years of his creative work, he has become well acquainted with the material. Glass technology has no secrets for him, so it does not limit him in the creative process, what is more, it allows to create glass sculptures and objects extremely consciously. This also helped him to avoid the trap that many glass makers fall into. He has not succumbed to the temptation to bring to the forefront the aesthetic qualities of glass, which can often put the message intended by the artist into the background.
He presented his unique works at many prestigious competitions at home and abroad, including those in Liege, Coburg, Kanazawa, Frauenau and Philadelphia. He has won numerous awards for his industrial form projects, including 1st prize in the "Model of the Year" competition at the Poznań International Fair.


About creativity

Decorative forms, 13th National Glass Open-Air Workshop in Stronie Śląskie, 1992, body-coloured lead glass, two-layer, slowly formed, malachite, height of 32 cm, 29 cm.
Two coherent abstract compositions made of laminated glass placed on a softly modelled malachite base. The bases are counterbalanced by oblique forms of glass, which colour the inside with transparent yellows, orange and red. Along the coloured diagonals, air bubbles accumulate, refracting light and introducing dynamics to the sculptures. The tops are softly modelled, there is a local matting on the glass surface, which additionally diversifies the structure of the whole.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA