Antoni Wróblewski

A imię jej było Piołun...To Memory of Chernobyls Heroes I, suchoryt, collage, papier, 64,5x49, 1991

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w Chodlu na Lubelszczyźnie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie– malarstwo i rysunek pod kierunkiem prof. Eugeniusza Markowskiego i prof. Stanisława Poznańskiego. Dyplom w pracowni grafiki artystycznej prof. Haliny Chrostowskiej. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Po zakończeniu studiów pracował w ASP w Warszawie. Od roku 1995–kurator Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Sztuka bez granic”. Został uhonorowany odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury” i odznaką „Za Zasługi dla Województwa Siedleckiego”. Otrzymał również nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza, nagrodę „Złotego Jacka” i nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce–„Wawrzyn Siedlecki”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Wystawia w kraju i za granicą.


O twórczości

Antoni Wróblewski w swoich pracach stara się być jak najbliżej natury. Opracował sobie tylko znaną technikę malowania ziemią, co pozwala mu na traktowanie jej jako farb o bogatej gamie kolorystycznej. Malując ziemią, Wróblewski wkomponowuje w obrazy również mniejsze i większe kamienie, które natura może zmienić w pył, bo gleba powstaje właśnie ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’91”.

Bio

Born in Chodel in the Lublin region. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw - painting and drawing under the supervision of Prof. Eugeniusz Markowski and Prof. Stanisław Poznański. He was awarded his diploma in the graphic arts studio of Prof. Halina Chrostowska. He practices painting, graphics and drawing. After graduation, he worked at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Starting in 1995 - the curator of the International Painting Open-Air Workshops entitled “Art Without Borders”. He was honoured with the “Cultural Activist of Merit” distinction and the award “For Merits for the Siedlce Province”. He also received the Ludomir Benedyktowicz, “Gold Jack” award and the award of the President of Siedlce - the “Siedlce Laurus”. Awarded the Bronze Cross of Merit. He exhibits his works in Poland and abroad.


About creativity

In his works, Antoni Wróblewski tries to be as close to nature as possible. He has developed his original technique of painting with earth, which allows him to treat it as a paint with a wide range of colours. By painting with earth, Wróblewski integrates smaller and larger stones into his paintings and larger stones, which may be turned into dust by nature, because soil is formed from the bedrock under the influence of soil-forming factors.

The works covered by the WGS BWA collection were created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’91”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA