Eryka Trzewik-Drost

Formy dekoracyjne, szkło ołowiowe, barwione, matowione, wolno formowane, wys.18, 26, 31 cm, 1994

/

Szkło

Bio

Urodzona w Pokoju w roku 1931. Studiowała we wrocławskiej PWSSP pod kierunkiem profesora Stanisława Dawskiego, w latach 1951-57. Po studiach rozpoczęła współpracę z przemysłem ceramicznym, organizując ośrodek wzornictwa w Zakładach Porcelany „Bogucice” w Katowicach-Bogucicach. Do jej najbardziej rozpoznawalnych projektów z tamtego okresu należą wpisane w nurt rzeźby kameralnej figurki, przedstawiające postacie kobiece, oraz serwisy „Luna” i „Epos”.
Od roku 1966 zatrudniona była jako projektant w Hucie Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej, gdzie wspólnie z mężem, Janem Sylwestrem Drostem, również projektantem, całkowicie odmienili oblicze polskiego szkła prasowanego, dokonując w tej dziedzinie prawdziwej rewolucji. Postrzegane dotychczas jako „kryształ dla ubogich”, nie cieszyło się zbyt dobrą opinią. Dopiero usprawnienie procesu produkcji i wprowadzenie szeregu prostych, ale zaskakująco skutecznych innowacji, otworzyło przed projektantami zupełnie nowe możliwości.
Eryka Trzewik-Drost prezentowała przy projektowaniu form szklanych podejście bardziej rzeźbiarskie, typowe dla ceramika, wielokrotnie własnoręcznie wykonując gipsowe modele. Specjalizowała się w zestawach niewielkich form użytkowych, grubościennych, urozmaiconych kolorem. W liniach jej projektów widać było „kobiecą rękę”, szczególnie w przypadku wzorów ozdabianych motywami roślinnymi. Tworzyła także przedmioty o charakterze figuralnym, jak zestaw figurek „Rodzina” czy świecznik „Meksykanka”, a także dekoracyjne patery z przedstawieniem kobiecej twarzy czy podstawki pod fajkę w formie ptaka.
Jej szkła unikatowe, tworzone w hucie „Ząbkowice” lub podczas plenerów szklarskich, miały najczęściej formę masywnych, ręcznie formowanych, zdobionych skomplikowanymi technikami hutniczymi wazonów lub obiektów rzeźbiarskich klejonych z kilku elementów. Okazjonalnie wykonywała także przestrzenne kompozycje dla architektury. Oprócz projektowania ceramiki i szkła zajmowała się grafiką i biżuterią artystyczną. Jest członkiem ZPAP od 1957 roku.
Eryka Trzewik-Drost brała udział w większości wystaw i prezentacji szkła w Polce, a także w wielu tego typu wydarzeniach za granicą, zdobywając szereg nagród i wyróżnień za swoje projekty szkła użytkowego.


O twórczości

Trzy kompozycje w formie barwnych statuetek, posadowionych na matowionych, okrągłych podstawach. Dwie formy maczugowate, jedna okrągła z grubościennego, przezroczystego szkła, u góry zaokrąglone. Wzdłuż obłych krawędzi nałożono na gorąco barwne nakładki, które układają się we wzór nierozkwitniętych pączków kwiatów. Transparentne szkło w kolorze błękitnym i miodowym załamuje światło, tworząc niezwykłe refleksy przezroczystego szkła i nadaje kompozycjom głębi. Podobny efekt świetlny zyskała także bezbarwna, okrągła forma.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Warsztatach Szklarskich w HSK Violetta w 1994 r.

Bio

Born in Pokój in 1931. She studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, under the direction of Professor Stanisław Dawski, in 1951-57. After graduation, she started working with the ceramic industry, organising a design centre in the Bogucice Porcelain Plant in Katowice-Bogucice. Her most recognizable projects from that period include the intimate sculpture of female figures, which were inscribed in the current, and the "Luna" and "Epos" tea sets.
Since 1966 she was employed as a designer at the Ząbkowice Glassworks in Dąbrowa Górnicza, where together with her husband, Jan Sylwester Drost, also a designer, they completely changed the face of Polish pressed glass, making a real revolution in this field. Until now, seen as a "crystal for the poor", it did not have a very good reputation. It was only the improvement of the production process and the introduction of a number of simple but surprisingly effective innovations that opened completely new possibilities for designers.
Eryka Trzewik-Drost has presented a more sculptural approach when designing glass forms, typical of ceramics, repeatedly making plaster models by herself. She specialised in sets of small applied forms, thick-walled, diversified in colour. In the lines of her designs you could see a "woman's touch", especially in the case of patterns adorned with plant motifs. She also created figurative objects, such as the set of "Family" figurines or the "Mexican woman" candlestick, as well as decorative plates with the representation of a woman's face or a pipe stand in the form of a bird.
Its unique glass, created at the Ząbkowice Glassworks or during open-air glassworks, usually took the form of massive, hand-moulded, decorated with complicated metallurgical techniques vases or sculpture objects glued from several elements. Occasionally she also made spatial compositions for architecture. In addition to designing ceramics and glass, she also dealt with graphic design and artistic jewellery. He has been a member of Association of Polish Artists and Designers since 1957.
Eryka Trzewik-Drost took part in most of the exhibitions and glass presentations in Poland, as well as in many such events abroad, winning a number of awards and distinctions for her applied glass projects.


About creativity

Decorative forms, Glass Workshops HSK Violetta, 1994, lead glass, stained, frosted, slowly formed, height of 18 cm, 26 cm, 31 cm.
Three compositions in the form of colourful statuettes, set on dulled, round bases. Two club-shaped forms, one round, made of thick-walled transparent glass, rounded at the top. Along the rounded edges, coloured overlays are applied, which form a pattern of non-bloomed flower buds. Blue and honey-coloured transparent glass refracts the light, creating unusual reflections of transparent glass and adds depth to the compositions. The colourless, round form has a similar light effect.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA