Paweł Lasik

Bez tytułu, akwarela, papier, 51x64,3, 1982

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1941 roku w Brzeszczach. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa w 1967 roku w pracowni Artura Nacht–Samborskiego. Od 1968 nauczyciel akademicki ASP w Warszawie, w 1998 roku otrzymał tytuł profesora. Debiutował w 1970 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Warszawie. W latach 1974-77 wystawiał z ruchem „O poprawę” (m.in. z Janem Dobkowskim, Antonim Fałatem, Łukaszem Korolkiewiczem, Ewą Kuryluk, Franciszkiem Maśluszczakiem i Markiem Sapetto), skupiającym ówczesne warszawskie środowisko malarskie i współtworzącym nurt „Nowej Figuracji” lat 70. Odbył wiele podróży artystycznych. Swoje prace wystawiał zarówno w kraju jak i za granicą. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Obok malarstwa zajmuje się rysunkiem i grafiką.


O twórczości

Jego malarstwo odznacza się ludycznym, groteskowym, nieco bajkowym wyrazem. Zaludnia swe obrazy drobnymi, ruchliwymi figurkami, ujmowanymi często z lotu ptaka. Stosuje zazwyczaj jasną, stonowaną kolorystykę. Choć obrazy Lasika mają wiele wspólnego z potoczną rzeczywistością, a sposób traktowania postaci jest przerysowany, jeśli nie karykaturalny, to jednak ciepły ton i pełne humoru podejście malarza do przedstawianych scen sprawia, iż nie przybierają dramatycznej, egzystencjalnej czy krytycznej wymowy.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na Plenerze Akwarelistów „Duszniki’81” i „Duszniki’83”.

Bio

Born in 1941 in Brzeszcze. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He was awarded his diploma in painting in 1967 in the studio of Artur Nacht-Samborski. Starting in 1968, he became an academic teacher at the Academy of Fine Arts in Warsaw, in 1998, he was awarded the title of a Professor. He made his début in 1970 at the Gallery of Contemporary Art in Warsaw. In 1974-77, he exhibited with the “O Poprawę” movement (with artists such as Jan Dobkowski, Antoni Fałat, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Franciszek Maśluszczak and Marek Sapetto), bringing together the contemporary Warsaw painting community and co-creating the “New Figuration” trend of 1970s. He made many artistic journeys. He has exhibited his works both in Poland and abroad. He is a laureate of numerous awards and distinctions. His works are in museum collections and private collections in Poland and abroad. Apart from painting, he deals with drawing and graphics.


About creativity

His painting is characterized by a ludic, grotesque, slightly fairy-tale expression. He populates his paintings with tiny, mobile figurines, often seen from a bird’s eye view. He usually uses light, subdued colours. Although Lasik’s paintings have a lot in common with everyday reality, and the way the characters are treated is exaggerated, if not caricatured, the painter’s warm tone and humorous approach to the presented scenes mean that they do not take on a dramatic, existential or critical meaning.

The works in the WGS BWA collection were created at the Watercolour Artists Open-Air Workshop “Duszniki’81”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA