Marian Wołczuk

Tryptyk, rysunek barwny, papier, 65x96, 1975

/

Malarstwo

Bio

Urodzony w 1942 roku w Podkamieniu (obecnie Ukraina). W 1970 roku uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1991 roku profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uprawia malarstwo i rysunek. Pedagog uczelni od 1970 roku; kierownik Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa (1991 - 2005); prodziekan (1986 - 1987) i dziekan Wydziału (1987-1990). Miał 48 wystaw indywidualnych z malarstwa, rysunku i szkła. Prezentował swoje prace na wystawach międzynarodowych oraz na ekspozycjach prezentujących polską sztukę współczesną. Prace Mariana Wołczuka znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą.


O twórczości

Marian Wołczuk tworzy kompozycje abstrakcyjnych plam, które bywają miękkie lub zgeometryzowane. Niektóre kształtowane na podobieństwo półprzezroczystych  tkanin, inne przywodzą na myśl mozaiki lub klocki. Patrząc na dzieło Mariana Wołczuka możemy odszukać inspiracje przyrodą, a w niej skałami, wodą i pejzażem, a także krajobrazem miejskim i jego detalem a nawet większą skalą urbanistyczną. Te elementy budujące kompozycję obrazu skąpane są często w ciepłym południowym świetle i w ten sposób artysta zdradza nam swoją miłość do Włoch.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA została zakupiona od autora w 1976 r.

Bio

Born in  1942 in  Podkamień (now  in the Ukraine). In  1970, he graduated from the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture  at the State College of Fine Arts in Wrocław. Since 1991, a full professor at the Academy of Fine Arts in Wrocław. He practices painting and drawing. A university teacher since 1970; the head of the Department of General Art Education at the Faculty of Interior Architecture and Design (1991 - 2005); deputy dean (1986 - 1987) and dean of the Faculty (1987-1990). He has held 48 individual exhibitions of paintings, drawings and glass. He has presented his works at international exhibitions and at exhibitions presenting Polish contemporary art. Marian Wołczuk’s works are in private and museum collections in Poland and abroad.


About creativity

Marian Wołczuk creates compositions of abstract spots which can be soft or geometric. Some are shaped like semi-translucent fabrics, others are reminiscent of mosaics or blocks. Looking at the works of Marian Wołczuk, we can find inspiration from nature, including rocks, water and landscapes, as well as the urban landscape and its details, and even a larger urban scale. These elements which make up the composition of the painting are often bathed in warm southern light and in this way the artist reveals his love for Italy.

The work in the WGS BWA collection was purchased from the author in 1976.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA