Józef Górski

Wazony, szkło sodowe, bezbarwne i barwione w masie, formowane ręcznie, wys. 34, 34,5 cm, 1982

/

Szkło

Bio

Urodzony w 1941 roku w Murzasichlu. Ukończył Liceum Technik Plastycznych im. Kenara w Zakopanem, a w 1966 roku wrocławską PWSSP w pracowni profesora Stanisława Dawskiego. Po studiach przez dwa lata zatrudniony w HSG „Sudety” w Szczytnej, następnie przeniósł się do Tarnowa, aby podjąć pracę w tamtejszej Hucie Szkła Gospodarczego.
Lata, w których Józef Górski rozpoczynał pracę, były okresem pewnej stagnacji w przemyśle szklarskim. Dobrze rozpoczęta kilka lat wcześniej współpraca projektantów z hutami, nieco wytraciła impet. Na tym tle jego szkła zdecydowanie się wyróżniały, zarówno te oszczędne w formach, zaprojektowane w duchu szkoły wrocławskiej, jak i odważniejsze koncepcyjnie. Projektant nie bał się eksperymentów, zdobiąc korpusy naczyń wykonanych z mocno spienionego pęcherzami powietrza szkła, rozbudowanymi grzebieniasto-falistymi dokładkami. Inspiracji szukał także w swoich rodzinnych stronach, stosując w szkle użytkowym motywy zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego. Istotnym elementem, podkreślającym walory jego projektów, była umiejętnie i z wyczuciem dobrana kolorystyka. Pracę w HSG w Tarnowie zakończył w roku 1986, a w okresie od 1992 do 2001 roku zatrudniony był w prywatnej hucie „Fistek-Glass”, również w Tarnowie.
Józef Górski koncentrował się głównie na pracy projektanta, szkłem unikatowym zajmował się w mniejszym stopniu. Jego obiekty autorskie realizowane były w sposób tradycyjny, wyłącznie metodami hutniczymi. Artysta nie stosował technik obróbki szkła na zimno.
Swoje prace prezentował na większości znaczących wystaw i konkursów szkła w Polsce, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, a także za granicą, w Pradze, Erfurcie, Londynie, Jabloncu czy Paryżu.


O twórczości

Wazony, IV Plener Szklarski, 1982, szkło sodowe, bezbarwne i barwione w masie, formowane ręcznie, wys. 34 cm, 34,5 cm.
Kompozycje w formie wąskich, wysokich i grubościennych walców o masywnych podstawach. Proste bryły ze szkła przezroczystego zdobią barwne, monochromatyczne akcenty w odcieniach żółci, które pojawiają się na ściankach wazonów. Plamy koloru na pozór niedbałe i przypadkowe, nadają formom głębi i niepowtarzalny charakter. Przestrzeń wewnętrzną definiują połączone, ciągnięte na gorąco nitki, które wtapiają się w gładkie powierzchnie ścianek masy szklanej.

Prace znajdujące się w kolekcji WGS BWA powstały na IV Plenerze Szklarskim w 1982 r.

Bio

Born in 1941 in Murzasichle. He graduated from the Kenar State High School of Fine Arts in Zakopane, and in 1966 from the Academy of Fine Arts in Wrocław in the studio of Professor Stanisław Dawski. After graduation he worked for two years at the Sudety Crystal Glass Factory in Szczytna, then moved to Tarnów to take up a job at the local Household Glassworks.
The years when Józef Górski started working were a period of some stagnation in the glass industry. The cooperation between the designers and glassworks, which had begun well a few years earlier, has lost some of its momentum. Against this background, his glass definitely stood out, both those economical in their forms, designed in the spirit of the Wroclaw school, as well as more conceptually bold. The designer wasn't afraid of experiments, decorating the bodies of the vessels made of glass heavily foamed with bubbles of air, with extensive comb and wavy additions. He also looked for inspiration in his home town, using motifs taken from the Zakopane style in applied glass. An important element emphasising the qualities of his projects was the skillfully and sensitively selected colour scheme. He completed his work at glassworks in Tarnów in 1986, and between 1992 and 2001 he was employed at the private Fistek-Glass glassworks, also in Tarnów.
Józef Górski focused mainly on the work of a designer, he dealt with unique glass to a lesser extent. His original objects were made in a traditional way, exclusively using metallurgical methods. The artist did not use cold processing techniques.
He presented his works at most significant exhibitions and glass competitions in Poland, winning numerous awards and distinctions, as well as abroad, in Prague, Erfurt, London, Jablonec or Paris.


About creativity

Vases, 4th Glass Open-Air Workshop, 1982, sodium glass, colourless and body-coloured, hand-formed, height of 34 cm, 34.5 cm.
Compositions in the form of narrow, high and thick-walled cylinders with massive bases. Simple lumps of transparent glass are decorated with colourful, monochromatic accents in the shades of yellow which appear on the walls of the vases. Seemingly random and accidental stains of colour give depth and a unique character to the forms. The internal space is defined by connected, hot-drawn threads which blend into the smooth surfaces of the walls of the glass mass.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA