Janina Kraupe–Świderska

Elegia z twierdzy klodzkiej, akwarela, papier, 70x50, 1991

/

Malarstwo

Bio

Urodzona w 1921 roku w Sosnowcu. W 1938 r. rozpoczęła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie okupacji kontynuowała naukę w Kunstgewerbeschule u prof. Fryderyka Pautscha. Po wojnie ukończyła studia z malarstwa u prof. Eugeniusza Eibischa, malarstwa monumentalnego u prof. Wacława Taranczewskiego oraz grafiki u prof. Konrada Srzednickiego i doc. Andrzeja Jurkiewicza. Zaprzyjaźniona z Tadeuszem Kantorem, brała udział w spektaklach podziemnego Teatru Niezależnego. Pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii rozpoczęła w 1948 roku i prowadziła do emerytury osiągając kolejne stopnie naukowe do profesora zwyczajnego w 1987 roku. Była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków od 1951 roku a od 1958 należała do Grupy Krakowskiej. Tworzyła malarstwo sztalugowe i monumentalne oraz grafikę. Jej dzieła były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą oraz ogromnej ilości wystaw zbiorowych. Prace prof. Janiny Kraupe znajdują się w zbiorach muzealnych, instytucji i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zmarła w 2016 roku.


O twórczości

Janina Kraupe–Świderska w swojej twórczości stosuje metodę spontanicznego zapisu. Tworzy cykle prac związanych tematycznie z muzyką, poezją i magią. Tematyka zdaje się w jej twórczości górować nad formą, która często dostosowuje się do potrzeb klarownego przekazu treści symbolicznych czy filozoficznych. Posiada specyficzny styl, oparty z jednej strony na swobodnym, spontanicznym geście malarskim, z drugiej – na pełnych ukrytych znaczeń, niekiedy dekoracyjnych układach ideogramów, symboli i znaków. Interesowało ją to, co jest zmienne, nieuchwytne, rozgrywające się w różnych planach, istniejące w różnych czasach.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA powstała na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’91”.

Bio

Born in 1921 in Sosnowiec. In 1938, she began studies at the Academy of Fine Arts in Kraków. During the occupation, she continued her education at the Kunstgewerbeschule under the supervision of Prof. Frederic Pautsch. After the war, she graduated in painting with Prof. Eugeniusz Eibisch, in monumental painting with Prof. Wacław Taranczewski and in graphics with Prof. Konrad Srzednicki and Associate Professor Andrzej Jurkiewicz. A friend of Tadeusz Kantor, she took part in the performances of the underground Independent Theatre. She started her teaching at the Academy in Kraków in 1948 and continued until her retirement, achieving further academic degrees to become a full professor in 1987. She was a member of the Association of Polish Artists and Designers from 1951, and in 1958 she joined the Kraków Group. She created easel painting and monumental painting, as well as graphics. Her works were presented at many individual exhibitions in Poland and abroad, as well as at a huge number of collective exhibitions. The works of Prof. Janina Kraupe are in museum collections, in collections of various institutions and in private collections in Poland and abroad. She died in 2016.


About creativity

Janina Kraupe-Świderska used the method of spontaneous recording in her work. She created a series of works thematically related to music, poetry and magic. The subject matter seems to prevail over the form in her work, which often adapts to the needs of ensuring a clear message of symbolic or philosophical contents. It had a specific style, based, on the one hand, on a free, spontaneous painting gesture, and on the other - on compositions full of hidden meanings, sometimes decorative arrangements of ideograms, symbols and signs. She was interested in what is changeable, elusive, taking place in different plans, existing at different times.

The work covered by the WGS BWA collection was created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’91”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA