MIŁOSZ POBIEDZIŃSKI – „KATEDRA”

Miejsce wystawy:

Data wystawy:

Data wernisażu:

WGS BWA, Galeria przy ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
24-11-2023

11-02-2024
24-11-2023, 18:00

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „KATEDRA” MIŁOSZA POBIEDZIŃSKIEGO w piątek 24 listopada 2023 na godzinę 18.00 do WGS BWA, przy ul. Słowackiego 26.


Kuratorka: Ilona Sapka


…wystarczy o różnych porach dnia i roku siedzieć przed… oknem…

artysta tworzyć może całe szeregi dzieł zawsze interesujących, zupełnie

do siebie niepodobnych… widziałem, w Paryżu, fasadę katedry w Rouen

namalowaną kilkadziesiąt razy przez Klaudiusza Moneta…

Feliks Manggha Jasieński


Wystawę tę dedykuję pamięci Edyty Bober (Duśki)

M.P.

Miłosz Pobiedziński urodził się w 1973 roku w Wałbrzychu. W latach 1997–2002 studiował malarstwo w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pola jego działalności artystycznej obejmują: instalacje, ready-mades, performance, malarstwo oraz fotografię. Od 2004 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni, prowadząc zajęcia dydaktyczne w Pracowni B – Kształtowania Struktur Wizualnych w Katedrze Sztuk Wizualnych.


Od 2000 roku prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w następujących instytucjach: Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Muzeum Wisły w Tczewie, WGS BWA Zamek Książ w Wałbrzychu, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria BWA w Częstochowie, Miejska Galeria Sztuki Arsenał w Poznaniu, Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Instytut Polski w Sztokholmie, Galeria Bałucka w Łodzi, Muzeum Okręgowe – Ratusz w Toruniu, Chateau des Arcys, Volgré (Francja), Galeria BWA w Jeleniej Górze, Galeria m2 w Warszawie, Płocka Galeria Sztuki w Płocku, Pałac Sztuki w Krakowie, Galeria Bohema w Warszawie, Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Pałac w Lubostroniu, Muzeum Narodowe we Lwowie, Muzeum Książki i Drukarstwa w Kijowie, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą.


Prace znajdują się w zbiorach Studentenwerk w Getyndze, Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku oraz kolekcjach prywatnych we Francji, Szwecji, Izraelu i USA.


EN.


Miłosz Pobiedziński was born in 1973 in Wałbrzych, Poland. From 1997 to 2002, he studied painting under Professor Mieczysław Wiśniewski PhD at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The main fields of Pobiedziński’s creative endeavour include installations, found objects, performance, painting, and photography. Since 2004, Pobiedziński has lectured at the Faculty of Industrial Design of
the Academy of Fine Arts in Krakow. He is currently a professor there, teaching at Studio B – Shaping of Visual Structures in the Department of Visual Arts.


Since 2000, his works have been presented at numerous solo and collective exhibitions in the following institutions: Wozownia Art Gallery in Toruń, Vistula Museum in Tczew, Wałbrzych Art Gallery BWA Książ Castle, Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin, Municipal Art Gallery in Częstochowa, Municipal Gallery Arsenał in Poznań, BWA Gallery in Bielsko-Biała, Museum of Contemporary Art in Szczecin, Polish Institute in Stockholm, Bałucka Gallery in Łódź, District Museum-The Old Town Hall in Toruń, Chateau des Arcys, Volgré (France), BWA Gallery in Jelenia Góra, m2 Gallery in Warsaw, Płock Art Gallery, Palace of Arts in Krakow, Bohema Gallery in Warsaw, Władyslaw Hasior Gallery in Zakopane, Archaeological Museum in Poznań, Palace in Lubostroń, National Museum in Lviv, Museum of the Book and Printing of Ukraine in Kiev, Museum of the Archdiocese of Warsaw, Kleist Forum in Frankfurt (Oder).


His works are featured in the collections of the Studentenwerk in Göttingen, the Museum of Contemporary Art in Szczecin, the In Situ Foundation for Contemporary Art in Sokołowsk, as well as in private collections in France, Sweden, Israel, and the USA.

fot. Aleks Budziak


Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA