Mieczysław Wiśniewski – MALARSTWO

Miejsce wystawy:

Data wystawy:

Data wernisażu:

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA oddział w Zamku Książ, ul. Piastów Śl.1, Wałbrzych
15-02-2021

18-03-2021

Mieczysław Wiśniewski (1929-2018) studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1949-54). Dyplom artysty malarza uzyskał w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w macierzystej uczelni, stopień docenta po przewodzie w ASP w Gdańsku, otrzymał w 1970 roku. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Wykształcił 132 absolwentów kierunku malarstwo (w trybie stacjonarnym). Artysta stosował różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, tworzenie obiektów i form przestrzennych, a także projektowanie i architektura wnętrz. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w plenerach i sympozjach polskiej awangardy. Swoją sztukę wywodził z abstrakcji, dochodząc do malarstwa strukturalnego wykorzystującego formy geometryczne.

Prace Mieczysława Wiśniewskiego znajdują się w wielu kolekcjach i zbiorach muzealnych polskich oraz zagranicznych. Prof. art. mal. Mieczysław Wiśniewski był wielokrotnie honorowany za swoje zasługi: został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz „Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”.

Wystawa malarstwa Mieczysława Wiśniewskiego w oddziale Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ, obejmuje twórczość artysty od lat siedemdziesiątych do 2018 r.

Wśród obrazów artysty, od czasu wypracowania przez niego w połowie lat siedemdziesiątych własnej metody twórczej, wyróżnić można trzy ich różne rodzaje. Pierwszym z nich jest najistotniejszy i najliczniejszy, wynaleziony przez Artystę. Cechuje się wypukłościami i wklęsłościami w tapicersko napiętym płótnie oraz uzyskaną dzięki tym zabiegom grą światła na jednobarwnych płaszczyznach. Drugi rodzaj obejmuje płasko malowane kompozycje geometryczne. Trzeci rodzaj stanowią geometryczne reliefy budowane z płyt i drewnianych, klejonych do podłoża listew. Trzy te rodzaje prac nie stanowią kolejnych faz w twórczości artysty, ale występują wobec siebie równocześnie.


Autor zdjęć: Maciej Hnatiuk


Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA