Beata Mak-Sobota „IZOLACJA STRUKTURY”

Miejsce wystawy:

Data wystawy:

Data wernisażu:

WGS BWA, Galeria przy ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
25-05-2022

23-06-2022
25-05-2022, 18:00

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Beaty Mak-Soboty „Izolacja Struktury”, w środę 25 maja 2022 na godzinę 18.00 do WGS BWA, przy ul. Słowackiego 26.

BEATA MAK-SOBOTA – biogram

Urodzona w 1968 r. we Wrocławiu artystka i projektantka szkła. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Ceramika i Szkło. W roku 1994 obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Henryka Wilkowskiego z zakresu Projektowania szkła, by w tym samym roku podjąć pracę jako asystentka w Pracowni Podstaw Projektowania Szkła prowadzonej przez prof. Jerzego Chodurskiego.
W roku 2000 uzyskała stopień doktora, w roku 2014 habilitację, obecnie na stanowisku profesora ASP kieruje Pracownią Projektowania Integrującego w Katedrze Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła.
W latach 2008-2012 pełniła funkcję Kierownika Katedry Szkła, a od roku 2016 zajmuje stanowisko prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Jest kuratorem ponad 20 wystaw zbiorowych prezentujących osiągnięcia wykładowców i studentów macierzystej katedry oraz wydziału. Jest też uczestnikiem konferencji, w tym w trzech jako członek komitetu naukowego.

Twórczo pracuje w obszarze szkła artystycznego i działa w obszarze designu eksperymentalnego, eksplorując potencjał formalny szkła płaskiego w kontekście kinetycznego wymiaru przedmiotu i obiektu oraz łączenia szkła z innym tworzywem. Za najistotniejszy czynnik w swojej pracy uznaje działania zmierzające do ultraminimalizmu. Artystyczna działalność obejmuje także dzieła z zakresu termicznych technik kształtowania szkła z wykorzystaniem malatur i łączenia szkła z innymi materiałami jak metal, papier.

Priorytetem jest integracja wartości formalnych szkła jako tworzywa oraz walorów innych tworzyw, w ramach relacji określonej formą, funkcją i stosowaną technik w celu określonego oddziaływania wizualnego. Obiekty, cykle prac, zrealizowane projekty prezentowała na ponad 20 wystawach indywidualnych i blisko 100 zbiorowych w kraju i za granicą między innymi w Austrii, Czechach, Holandii, Szwecji, Niemczech i Włoszech. Jej prace znajdują się w polskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne m.in. :

2022 Światy równoległe – equilibrium, Galeria Neon Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP Wrocław; 2021 Granice formy – Centrum Nowych Technologii, Politechnika Śląska, Gliwice; 2018 Papier i szkło – obiekty transliteralne – Galeria Lipowa 3, Centrum Ceramiki i Szkła, Kraków; 2017 Obiekty audiowizualne, Galeria Neon Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP Wrocław; 2014 Glass in small sizes ,Aventurijn Gallery, Epe, Holandia; 2010 Transglasscolours , BWA-Galeria Szkła i Ceramiki, Wrocław.

Wystawy zbiorowe m.in. :

2021 GLASS ON. Spotkajmy się w lepszych czasach – Venice Glass Week, Wenecja, Włochy; A!symetria – Sztuka na miejscu, Wrocław; 2019 DOMena szkła – ASP Wrocław; Wystawa szkła użytkowego pedagogów i studentów Katedry Szkła, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Bydgoszcz; CiSZ. 70 lat obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP, Galeria Neon; Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP Wrocław; Teraz- 70 lat obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP wystawa pedagogów wrocławskiej ASP – Stara Kopalnia, Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych; 2018Siła z natury rzeczy – III Warsaw Home Expo, Warszawa; 2017 POLISH DESIGN. Tomorrow is today – Il Salone del Mobile, Mediolan, Włochy; Zanurzenie Wawa Design Festiwal, Warszawa; 3D der, die, das – SchlossKönigshain, Niemcy; #ODWAGA – Warsaw Home Expo. Warszawa; TEN Design ASP Wrocław, X Noc z Designem, DH Domar, Wrocław; 2016 POSTAWY I PROCESY- szkło artystyczne z ASP we Wrocławiu – Galeria Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz, Szkło i Ceramika. Obszary Sensualne, Muzeum Miejskie Wrocławia Arsenał Miejski; Wrocław, ESK 2016; Glass Class. Efekt synergii – Wawa Design Festival, Warszawa; Femme Fatale, Muzeum Biżuterii, Jablonec nad Nysą, Czechy; Das Buch/Księga, Kunstforum Piaristen, Wiedeń, Austria; 2015 Transdesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec , Czechy; 2014 Polish Glass made in Wrocław ,Glassmuseum Alter Hof, Niemcy; 2013 Trzy wymiary– Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko; 2012 Przestrzeń Pomiędzy Nami, Kunsthalle, Wiesbaden, Niemcy; 2009 Connections 2009 Contemporary European Glass Sculpture, Galeria Mánes, Praga, Czechy.

IZOLACJA STRUKTURY

Niespodziewane i nagłe doświadczenie jakie stanowi czas pandemiczny i związany z nim stan ograniczenia kontaktów społecznych, fizycznej izolacji, któremu wszyscy zostaliśmy poddani, obok roli prewencyjnej, przyniósł konieczność wprowadzania nadzwyczajnych ograniczeń w zakresie funkcjonowania społeczeństw oraz korzystania z praw i wolności jednostki. Obostrzenia i wymuszony stan pozostawania w ograniczeniach, co do wzajemnego i bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, wprowadził, z różnym skutkiem, zmiany w sposobie funkcjonowania w różnych kontekstach społecznych, w sferze pracy, domu, rodziny. Sfera prywatna i relacje rodzinne, przyjacielskie zyskały często wzmocnienie, ale tam gdzie istniały dysfunkcje mogły zostać one pogłębione i przynieść niepożądane skutki. Z jednej strony stan pozostawania w narzuconej izolacji, doświadczenie lockdownu, przełożyły się zatem na negatywne konsekwencje, ale z drugiej odosobnienie, samotność, powodując konieczność przeżywania samego siebie, przyniosła zastanowienie i namysł nad tym co ważne i potrzebne. A w moim przypadku również na to jak to, co doświadczane, odczuwane, dostrzegane może zostać wyrażone i przełożone na artefakt.

Zaznanie stanu izolacji spowodowało przekierowanie mojej twórczej uwagi na problem oddzielenia, rozdzielenia, odgrodzenia, bariery. Skłoniło mnie do podjęcia próby przełożenia tych pojęć na formę obiektu i oddanie w sposób abstrakcyjny wyodrębnienia i niemożności nie tylko interakcji, ale przede wszystkim wzbronienia kontaktu. Adaptacja obostrzenia w sferę obiektu stałą się dla mnie ideą, koncepcją i drogą poszukiwania nowego w obszarze wykorzystania szkła jako tworzywa i medium artystycznego.

Szkło pozwala traktować fizyczny wymiar obiektu we wszystkich jego wymiarach. Jego natura wynikająca z przezroczystości i sprzężenia ze światłem sprawia, że oddziaływanie bryły w przestrzeni staje się szczególne. Ten potencjał dostrzegam w tafli szkła płaskiego, jej transparentności, refleksie na jej powierzchni i błysku światła na krawędzi. Także sferyczność szklanych rur i rurek jest dla mnie inspirująca. Wobec przeżycia czasu izolacji interesuje mnie ujęcie tego terminu w odniesieniu do istoty materii szkła i formy obiektu. Stawianie ograniczeń w postaci tafli szkła wobec wewnętrznej struktury, ujęcie jej w reżim wzbronienia fizycznego kontaktu, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wizualnego oddziaływania, jest motywem przewodnim najnowszego cyklu prac. Prezentowane
w formie wystawy w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA pod tytułem Izolacja struktury, mają swoje źródło zarówno w refleksji dotyczącej pojęcia izolacji, jak i poszukiwania minimalistycznej struktury wyznaczanej rytmem i materią.

BEATA MAK-SOBOTA

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA