Andrzej Maciej Łubowski PRESJE – OKNA – TURYŚCI

Miejsce wystawy:

Data wystawy:

Data wernisażu:

WGS BWA, Galeria przy ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
22-10-2021

24-11-2021
22-10-2021, 18:00

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego „PRESJE-OKNA-TURYŚCI”, w piątek, 22 października 2021 na godzinę 18.00  do WGS BWA przy ul. Słowackiego 26.

W tym czasie będzie możliwe bezpośrednie spotkanie z artystą. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zasłanianie w Galerii ust i nosa maseczką oraz o zachowanie dystansu.

Andrzej Maciej Łubowski

Urodził się w 1946 roku w Poznaniu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył dyplomem z Malarstwa w 1971 r. w Pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Jest działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków, profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, animatorem życia artystycznego i kuratorem licznych wystaw. Zorganizował około 50 wystaw indywidualnych swojej twórczości z zakresu malarstwa, brał także udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w muzeach oraz innych zbiorach państwowych i prywatnych, w tym w Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Na wystawie pt. Presje – Okna – Turyści, prezentowanej w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, postanowiłem przedstawić wybór prac z trzech serii. Niemal równolegle tworzyłem dwie serie prac. Jedna z nich pt. Okna, składa się z obrazów olejnych namalowanych na płótnie, opartych na fotografii, a druga pt. Presje z obiektów malarskich, powstałych z wielokrotnego załamania płaszczyzny obrazów, utrzymanych w czerwieniach, przedstawiających powiększone wizerunki twarzy. Presje anektują przestrzeń rzeczywistą i następuje przemieszanie przestrzeni iluzyjnej namalowanej na powierzchni obrazu, z przestrzenią pomieszczenia ekspozycyjnego.(…) Natomiast seria pt. Okna, składa się z płaskich obrazów malarskich, nawiązujących w pewien sposób do moich prac z okresu hiperrealistycznego, w których malowałem krypto-autoportrety na tle pobrużdżonej ziemi, w pejzażach wielkomiejskich wykopów. Jednak Okna są w warstwie formalnej bardziej skoncentrowane na przestrzeni, przestrzeni iluzyjnej, spotęgowanej skontrastowaniem planów: ciemnego wnętrza ze świetlistym pejzażem.(…)Trzecia seria zapoczątkowana została w czasie lockdownu, po pojawieniu się w Polsce pandemii, spowodowanej wirusem covid 19.(…) Podczas lockdownu poczułem jak ważne stały się relacje międzyludzkie i kontakt z innymi ludźmi, w swobodnych sytuacjach codzienności. Zacząłem więc malować serię obrazów przedstawiających większe grupy ludzi. Pierwszym był obraz pt. Plaża. Kiedy zostały już zniesione surowe obostrzenia, kontynuuję tę serię, którą nazwałem Turyści. Prace z tych trzech serii łączą pewne wspólne cechy, są one oparte na fotografii i są namalowane na płótnie, w technice malarstwa olejnego.(…) W warstwie znaczeniowej, te trzy serie prac wywodzą się ze współczesnej rzeczywistości. Dotyczą one usytuowania współczesnego człowieka w środowisku, w którym przyszło mu żyć. Prezentują dwa aspekty życia.
W dwóch z nich, jest to codzienność w miejscach przebywania. Drugim aspektem życia, ujętym tym razem w serii Presje, jest napór zewnętrzny, płynący ze środowiska polityczno-społecznego. Obiekty malarskie z tej serii są tak skonstruowane, że forma obiektu jest zespolona z tym, co jest na nim namalowane. Wszystko to prowadzi do mocnego emocjonalnego działania – okrutnego, ale groteskowego zarazem. Ponieważ zauważyłem, że moją twórczość zawsze cechowało powstawanie serii prac lapidarnych, wypreparowanych z rzeczywistości, o dużym ładunku ekspresji, na przemian z seriami prac bardziej refleksyjnymi, wywodzącymi się z potocznej rzeczywistości, postanowiłem te trzy serie pokazać na jednej wystawie. W dzisiejszych czasach, w których nie ma wymogu linearności, artysta może sięgać po różne konwencje i zmieniać się z dnia na dzień.

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA