ALEKSANDER NAJDA, VASYL SAVCHENKO, HANNA KLEPACKA, SANDRO RUSCIO „GRUNT RZECZY”

Miejsce wystawy:

Data wystawy:

Data wernisażu:

WGS BWA, Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej (Stara Kopalnia), ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
14-10-2022

08-01-2023
14-10-2022, 18:00

GRUNT RZECZY

Słowo – obraz – dźwięk …i przestrzeń

Grunt Rzeczy powstał z zachwytu zarówno istotą Sztuki jak i Życiem samym w sobie. Sztuka, piękno, silne osobiste przeżycia, wrażliwość stały się gruntem do powstania autorskiej wypowiedzi. INSPIRACJA jest równoległą siłą do SZTUKI w tej wystawie. Inspiracja krok po kroku budowała strukturę tej prezentacji i przyciągała kolejnych artystów do współpracy.

Pierwsze powstały wiersze Aleksandra Najdy, ekfrazy, które mocno wydobyły emocjonalny związek poety z muzyką, malarstwem, dziedzictwem antyku, poezją, prozą. Stały się notatką z osobistych spotkań autora z dziełem wybitnych twórców, ale też jego ulotnych doświadczeń i emocji.

Wiersze, stały się inspiracją dla Vasyla Savchenko, który w niezwykle minimalistyczny sposób (bo posługując się jedynie bielą kartki i gradacją czerni i szarości węgla) wydobył całe bogactwo poezji i jej treści w obrazie. Tworząc abstrakcyjne grafiki, ze spontanicznego gestu ręki, zilustrował cały wachlarz emocji zarówno swoich jak i autora wierszy.

Recytacja, interpretacja poezji, w samym sposobie jej czytania, a szczególnie głos, jego barwa, jak i balansowanie głośnością, emocjami, wnosi przestrzeń i dźwięki, które istnieją między słowami. Nie są zapisane w zwrotkach wierszy, ale wrażliwy odbiorca, z całym bagażem osobistych doświadczeń i uniesień je słyszy. Słyszy je w sobie, m.in. tak jak Hanna Klepacka. Potrafi je przenieść ze swojej wewnętrznej, intymnej przestrzeni na zewnątrz, do publicznej, dostępnej dla nas wszystkich, jej odbiorców. Właśnie tak niezwykłą, osobistą, utkaną na emocjach własnych i poety interpretacje, stworzyła aktorka. Utwory poetyckie stały się silną inspiracją dla niej samej jak i współpracujących z nią muzyków. Wiersze raz są recytowane a raz śpiewane, ułożyły się w melodie, piosenki. Dla twórców stały się muzyką, pokazując siłę poezji, jej wszechstronność i wszechobecność.

Tak samo Sandro Ruscio, kompozytor, wniósł w ten projekt utwór, kameralny, który zbudowany jest na aurze tomiku „Grunt Rzeczy”. Odnosi się zarówno do muzyki i kompozytorów przywoływanych w wierszach, jak i nastroju całego zbioru poezji. Klimat, który odnalazł w sobie, to stan emocjonalny, który zarezonował w nim i w poecie na podobnych nutach.

Sztuka stała się inspiracją dla poety. A poezja jako słowo, tomik jako całość stała się inspiracją dla artystów: grafika przez obraz, aktorki-performerki i kompozytora przez dźwięk. Dzięki temu nieoczywistemu spotkaniu, przy tym samym źródle, powstała wielowarstwowa w nastoju, formie i przestrzeni wystawa.

Przestrzeń tutaj również odegrała swoją istotną rolę inspiracji. Skala galerii BWA w Wałbrzychu, swym rozmachem i wielkością uruchomiła ekspansywność w wypowiedzi, ekspresji działań. Na wystawę powstały prace zarówno kameralne, kontemplacyjne jak i duże, czasem przytłaczające swą skalą.

Wykorzystane środki są jednak oszczędne. Do obrazu użyte są proste, naturalne materiały: papier, węgiel, kamień, drzewo. Podstawa natury, w istocie Grunt Rzeczy. Brzmieniowo zaś głoś jest punktem wyjścia jako pierwotny dźwięk i pierwszy instrument, do którego zawsze i każdy ma dostęp.

Wystawa ma cel wzbudzić kolejną fale Inspiracji. Widz, który poświęci swój czas na przeczytanie, zobaczenie, wysłuchanie i doświadczenie jej w tej konkretnej przestrzeni, może wyjść z nowym impulsem. Motywacją do patrzenia i odczuwania intensywniej swej rzeczywistości, swoich przeżyć i sztuki.

Anna Fronckiewcz-Spodnik

Kurator

Niczego dzisiaj nie zagruntowałem, a tak wiele rzeczy wymaga gruntu, pomyślałem po lekturze wierszy Aleksandra Najdy, wnikliwego czytelnika obrazów z życia i tych z muzeum. Nieraz na ma większej różnicy między nimi, a nieraz jest tak istotna, że aż bije po oczach. Ale bije dzięki Najdzie i jego sposobowi jej uwydatnienia.

Karol Maliszewski

Krytyk poetycki i literacki

GRUNT RZECZY

Wystawa multimedialna

poezja – obraz – dźwięk

14.10.2022 – 08.01.2023

ARTYŚCI:

Aleksander Najda – poeta (autor wierszy i tomiku)

Vasyl Savchenko – grafik (autor grafik i instalacji)

Hanna Klepacka – aktorka, performerka (kompozycja, interpretacja wierszy)

Sandro Ruscio – Kompozytor (utwór “Dea Smarrita”)

KURATORZY:

Anna Fronckiewicz-Spodnik

Dominik Podsiadły (asystent)

OSOBY WSPÓŁTWORZĄCE PROJEKT:

Jonasz Sowa – kompozycja, produkcja muzyczna / współpraca z Hanna Klepacka

Wojtek Makowski – kompozycja, gitara / współpraca z Hanna Klepacka

Maurycy Idzikowski – trąbka, kukułka, perkusjonalia / współpraca z Hanna Klepacka

Nicolas Tsabertidis, Sound Island Studio – Inżynier Dźwięku / współpraca z Sandro Ruscio

Koordynator Projektu:

Piotr Micek

Ilona Sapka

Specjalne podziękowania:

Waldemar Kuczma

Elizabeth Najda

Tomasz Borucki

Eliza Łoś-Strychowska

Anastasja Lysyuk

Mateusz Żywicki

Michael Liguz

Sponsorzy Wystawy:

Ipopema Business Consulting Sp. z o.o.

Hadrone Sp. z o.o.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Sponsor Tomiku:

Elizabeth Najda

https://www.walbrzych24.com/artykul/38047/przygotowania-do-wystawy-grunt-rzeczy-w-wgs-bwa

https://www.walbrzych24.com/artykul/38072/grunt-rzeczy-poezja-grafika-i-muzyka-w-jednym-foto

https://www.walbrzych24.com/artykul/38095/gosc-dnia-a-fronckiewicz-spodnik-v-savchenko-a-najda

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA