Krystyna Szalewska–Gałdyńska

Porzucone manekiny, linoryt barwny, papier, 50x48, 1975

/

Malarstwo

Bio

Urodzona w 1938 roku w Przerośli koło Suwałk. W 1958 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, a w 1963 roku uzyskała dyplom w pracowni grafiki prof. Ryszarda Krzywki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. Swoje prace prezentowała na blisko 70 wystawach indywidualnych i ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach publicznych i kolekcjach prywatnych. Za pracę i działalność, nie tylko artystyczną, Krystyna Szalewska otrzymała wiele nagród i medali, w tym order papieski PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (2004) oraz Medal Prezydenta Miasta Torunia Thorunium (2006).


O twórczości

Prace Krystyny Szalewskiej - Gałdyńskiej charakteryzuje wyjątkowa delikatność połączona z subtelną kolorystyką i perfekcyjną kreską, co jest wyjątkowo przyjemne w odbiorze. W swoich pracach podejmuje problematykę przemijania, cierpienia, wiary i zbawienia. Najbardziej znany jest jej cykl akwafort z wizerunkiem Matki Boskiej, a także fantastyczne pejzaże, często z motywami toruńskimi.

Praca zakupiona przez WGS BWA została zakupiona w 1976 r.

Bio

Born in 1938 in Przerośl near Suwałki. In 1958, she graduated from the State Secondary School of Fine Arts in Szczecin, and in 1963, she was awarded a diploma in the graphics studio of Prof. Ryszard Krzywka at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She deals with painting, graphics and drawing. She has presented her works at nearly 70 individual and over 90 collective exhibitions in Poland and abroad. Her works are in public and private collections. For her work and activity, not only artistic, Krystyna Szalewska received many awards and medals, including the papal PRO ECCLESIA ET PONTIFICE order (2004) and the Medal of the President of Toruń, Thorunium (2006).


About creativity

The works of Krystyna Szalewska-Gałdyńska are characterized by exceptional delicacy combined with subtle colours and perfect lines, which makes them exceptionally pleasant to see.
In her works, she deals with the issues of passing, suffering, faith and salvation. Her most famous works include a series of etchings with the image of the Virgin Mary, as well as fantastic landscapes, often with Toruń motifs.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA