Janusz Robaszewski

Forma dekoracyjna, szkło ołowiowe, warstwowe, bezbarwne i barwione w masie, wolno formowane, wys. 36 cm, 1991

/

Szkło

Bio

Urodzony w 1952 roku w Jarosławiu. Ukończył tamtejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, a następnie z wyróżnieniem wrocławską PWSSP na Wydziale Ceramiki i Szkła w pracowniach Zbigniewa Horbowego oraz Ludwika Kiczury. Bezpośrednio po studiach, w roku 1977, rozpoczął pracę w hucie w Piechowicach, aby rok później przenieść się do Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim. Początkowo jak projektant, a następnie kierownik i główny specjalista do spraw wzornictwa Zakładowego Ośrodka Wzornictwa. Pracował tam do 2010 roku.
Równolegle z pracą projektanta, Janusz Robaszewski zajmował się szkłem unikatowym. Tworzył obiekty realizowane metodami hutniczymi, czasem dodatkowo obrabiał ich powierzchnie, szlifując je lub piaskując, łączył też kilka elementów w przestrzenne kompozycje. Swoje prace realizował w Stroniu Śląskim, a także podczas plenerów szklarskich organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA, początkowo w hucie „Barbara” w Polanicy-Zdroju, a następnie w Stroniu Śląskim. Z plenerami związany był ponadto jako ich współorganizator, a w roku 1993 pełnił funkcję kuratora artystycznego.
Brał udział w licznych wystawach i sympozjach, między innymi „Triennale szkła” (Norymberga, 1996), „Nowe polskie szkło” (Riihimäki, 1996), „Polskie szkło współczesne ostatniej dekady XX w.” (Jelenia Góra, 2001), „Design-Antydesign” (Wrocław 2009) „Glasstosteron” (2017-2018).
Za swoją działalność jako projektant form przemysłowych otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki, na Międzynarodowych Targach Poznańskich zdobył I (1980) i II (1981) nagrodę w konkursie „Wzór Roku”. Od 1981 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Zajmuje się także grafiką użytkową i rysunkiem, gra na saksofonie tenorowym i sopranowym.


O twórczości

Forma dekoracyjna przypomina fantazyjny kwiat o masywnej łodydze, z rozchylonym miękko kielichem z wysokim pręcikiem. Posadowiona na sześciokątnej, matowej podstawie. Trzon w formie konicznej, zdobi od wewnątrz masa szkła zabarwiona brunatnym kolorem i odcieniami fioletu. Dodatkowy efekt nadają liczne pęcherzyki powietrza unoszące się na całej wysokości trzonu. W górnej części widoczny bezbarwny, miękko zarysowany kielich z wystającym, statycznym, lekko odchylonym od pionu słupkiem, wzbogacony wewnątrz licznymi pęcherzykami powietrza w stylu antiko.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA powstała na XII Ogólnopolskim Plenerze Szklarskim w Stroniu Śląskim w 1991 r.

Bio

Born in 1952 in Jarosław. He graduated from the local Stanisław Wyspiański State High School of Visual Arts, and then with honours from the Academy of Fine Arts in Wrocław at the Faculty of Ceramics and Glass in the studios of Zbigniew Horbowy and Ludwik Kiczura. Immediately after graduation, in 1977, he started working at the Piechowice Glassworks and a year later moved to the Violetta Crystal Glassworks in Stronie Śląskie. Initially as a designer, and then as the manager and main design specialist of the Company Design Centre. He worked there until 2010.
Parallel to his work as a designer, Janusz Robaszewski dealt with unique glass. He created objects made with the use of metallurgical methods, sometimes he additionally processed their surfaces, polished or sanded them, and combined several elements into spatial compositions. He made his works in Stronia Śląska, as well as during open-air glass workshops organised by Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, initially in the Barbara Glassworks in Polanica-Zdrój, and then in Stronie Śląskie. He was also associated with open-air events as their co-organiser, and in 1993 he was an art curator.
He has participated in numerous exhibitions and symposia, including the "Glass Triennial" (Nuremberg, 1996), "New Polish Glass" (Riihimäki, 1996), "Polish contemporary glass of the last decade of the 20th century" (Jelenia Gora, 2001), "Design-Anthydesign" (Wrocław 2009) "Glasstosteron" (2017-2018).
For his activity as a designer of industrial forms he received an award from the Ministry of Culture and Art, at the Poznań International Fair he won the first (1980) and second (1981) prize in the "Model of the Year" competition. Since 1981, he has been a member of the Association of Polish Artists and Designers and the Association of Industrial Designers. He also deals with applied graphics and drawing, plays on tenor and soprano saxophone.


About creativity

Decorative form, 12th National Glass Open-Air Workshop in Stronie Śląskie, 1991, lead, laminated, colourless and body-coloured glass, slowly formed, height of 36 cm.
The decorative form resembles a fancy flower with a massive stem, with a softly opened calyx with a high stamen. Set on a hexagonal matte base. The stem is in the conical form, decorated from the inside with a mass of glass coloured with brown and the shades of purple. An additional effect is given by numerous air bubbles rising along the entire height of the shaft. In the upper part, there is a visible colourless, softly outlined chalice with a protruding, static, slightly inclined post, enriched inside with numerous air bubbles in the antiko style.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA