Irena Snarska

Wyczerpać morze, akwaforta, akwatinta, papier, 65x50, 1985

/

Malarstwo

Bio

Urodzona w 1934 we Lwowie. Studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz. W latach 1956-62 studiowała grafikę w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego. Dyplom uzyskała w 1962 roku w legendarnej pracowni ilustracji książkowej prof. Jana Marcina Szancera. W latach 1969-70 stypendystka rządu francuskiego. Pracę zawodową w ASP w Warszawie rozpoczęła w 1972 r. i pracowała tam do 1993 roku. Ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych, wielokrotnie nagradzana na krajowych i zagranicznych międzynarodowych wystawach. Prace w zbiorach muzeów polskich i zagranicznych. Zmarła w 2013 roku.


O twórczości

Irena Snarska stworzyła indywidualny styl, w którym główną rolę odgrywa symbolika religijna. Wywodząca się z malarstwa materii charakterystyczna siatka żył i spękań stanowi rozpoznawalny stylistyczny motyw jej twórczości. W jej akwafortach, wzbogacanych akwatintą i suchą igłą, wielką rolę organizującą życie odbitek sprawuje światło. Żyłkami zarysowującymi kompozycję płynie więc światło w głąb czarnych, matowych powierzchni; ich drobna siatka przypomina nam świat spod oka mikroskopu, albo odwrotnie - przywodzi na myśl lśnienie przestrzeni kosmicznych.

Praca znajdująca się w kolekcji WGS BWA powstała na Ogólnopolskim Plenerze Malarskim na podłożu papierowym „Polanica’85”.

Bio

Born in 1934 in Lviv. She studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Interior Design. In 1956-62, she studied graphics in the studio of Prof. Andrzej Rudziński. She was awarded her diploma in 1962 in the legendary book illustration studio of Prof. Jan Marcin Szancer. In 1969-70, she was a scholarship holder of the French government. She started her professional career at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1972 and worked there until 1993. She held more than twenty individual exhibitions, she won awards at national and foreign international exhibitions. Her works are in the collections of Polish and foreign museums. She died in 2013.


About creativity

Irena Snarska created an individual style in which the main role is played by religious symbolism. The characteristic network of lines and cracks, derived from the painting of matter, is a recognizable stylistic theme in her work. In her etchings, enriched with aquatints and dry needles, the light plays an important role in organizing the life of the prints. Thus, the lines outlining the composition allow the light to flow deeper into the black, matte surfaces; their fine mesh reminds us of the world seen through the microscope, or vice versa - it reminds us of the glow of outer space.

The work covered by the WGS BWA collection was created at the Nationwide Open-Air Painting Workshop on paper “Polanica’85”.

Kolejne w galerii

Dołącz do Newslettera i bądź na bieżąco
z wydarzeniami w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA